TP.HCM thu hồi đất hoang làm trường học

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch Thành phố Phan Văn Mãi tại buổi làm việc, nghe báo cáo tiến độ và giải pháp thực hiện công trình 4.500 phòng học chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Theo chủ tịch UBND TP.HCM, thực hiện 4.500 phòng học là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục của Thành phố. Tuy nhiên kết quả thực hiện còn chậm, còn nhiều vướng mắc về cơ chế, quy hoạch đô thị, quỹ đất dành cho giáo dục, vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh đề án hoàn thành 4.500 phòng học trong tháng 10. Sở Kế hoạch và Đầu tư ưu tiên bố trí vốn để tăng thêm phòng học, đề xuất các chính sách ưu đãi về đất, thuế, thủ tục hành chính để huy động xã hội hóa phát triển mạng lưới trường lớp.

Các sở ngành cũng cần nghiên cứu thêm biện pháp tạo quỹ đất cho giáo dục như di chuyển, thu hồi các kho bãi, khu đất bỏ hoang, bố trí quỹ đất tại khu đô thị mới, khu tái định cư, khu vực đông dân cư để xây dựng trường học. 

Các địa phương cũng ưu tiên dành quỹ đất công hiện có để xây dựng trường học, kể cả việc xin chủ trương hoán đổi, đấu giá quyền sử dụng đất sau khi đã tạo lại quỹ đất để xây dựng trường học.

(*) Nguồn: Tuổi trẻ

Việt Bắc