TPHCM: Tổng vốn đầu tư cho giao thông đô thị cao gấp 4 lần năm 2022

Tính đến 31/1/2024, TPHCM đã giải ngân hơn 20.200 tỷ đồng trên tổng số 31.287 tỷ đồng được giao để đầu tư, xây dựng, nâng cấp, sữa chữa các công trình giao thông trên địa bàn. Tuy tỷ lệ giải ngân chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng số vốn giải ngân này đã gấp 4 lần số vốn giải ngân trong năm 2022.

Theo đó, năm 2023, Ban giao thông TPHCM được giao 31.287 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình, dự án giao thông đô thị, chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư công của TPHCM. Nếu dựa trên tổng số vốn có thể giải ngân là 20.587 tỷ đồng, năm 2023 TPHCM đã giải ngân được 98% cho việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình giao thông, cao gấp 4 lần so với năm 2022.

Năm 2024, số vốn thành phố dành để đầu tư cho lĩnh vực giao thông đô thị giảm xuống còn 12.838 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đạt được tỷ lệ giải ngân 95% như mục tiêu đề ra là điều không dễ dàng.

Khi xây dựng kế hoạch chi tiết, các đơn vị cũng phải phối hợp hoàn thành công tác thẩm định và giải phóng mặt bằng trước tháng 6/2024. Đồng thời cần mạnh dạn ứng dụng công nghệ, phương pháp quản lý mới, tiên tiến, đảm bảo nhân sự hoàn thành công việc. Có như vậy, lĩnh vực giao thông đô thị mới đạt tỷ lệ giải ngân  như kế hoạch đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thùy Vân -

Tăng Sắc