Quốc ca bị tắt tiếng: Chính sách của Youtube không phải là luật pháp

Xung quanh các tranh luận về bản quyền sau khi Quốc ca bị tắt tiếng ở Giải AFF trên youtube, Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có trao đổi với các chuyên gia và luật sư để làm rõ vấn đề này.