Trái ngọt từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn

Dù còn nhiều khó khăn nhưng không trên thực tế có khá nhiều cơ sở, doanh nghiệp nông nghiệp triển khai khá bài bản nông nghiệp tuần hoàn. Thực tế ghi nhận nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn đem lại giá trị không chỉ cho người sản xuất, mà còn đặt nền móng cho một quá trình phát triển mới hướng đến bền vững, mang lại đa giá trị cho nền nông nghiệp của nước ta.

Mô hình sau đây là một trong những ví dụ điển hình như vậy.

Là 1 trong những đơn vị tiên phong trong sản xuất sữa tươi sạch, TH Truemilk đã áp dụng các quy trình sản xuất tuần hoàn từ rất sớm. Trong chuỗi sản xuất, sản phẩm phụ và rác thải của quy trình này lại trở thành nguyên liệu đầu vào của một quy trình khác. Nhờ vậy, vòng đời của nguyên vật liệu được duy trì lâu nhất có thể trước khi thải ra môi trường, từ đó phát thải được giảm thiểu.

Từ sự kết hợp công nghệ quản trị 4.0 với nông nghiệp và chế biến cùng khoa học quản trị theo chuỗi, nông nghiệp tuần hoàn đã và đang định hình cho nền nông nghiệp công nghệ cao một số địa phương trên cả nước. Mô hình sản xuất tuần hoàn của Tập đoàn TH đã minh chứng tính hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và mang lợi ích kinh tế cho người dân địa phương.

Có thể thấy việc triển khai các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp không phải là điều mới mẻ, tuy nhiên, với những giá trị mang lại cho sản xuất nông nghiệp, môi trường cho thấy phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp cần được đẩy mạnh hơn nữa, để từ đây, tiếp tục gia tăng chuỗi giá trị cho ngành nông nghiệp, đưa nguồn phụ phẩm nông nghiệp ngày càng trở thành nguồn nguyên liệu có giá trị và đặc biệt là hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xanh và bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngô Trang