Tránh dàn trải trong đầu tư các chương trình, dự án về văn hóa

Thảo luận tại tổ về đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị: không nên dàn trải trong đầu tư các chương trình, dự án về văn hóa; đặc biệt là tránh vấp phải những hạn chế trong thực hiện như các chương trình mục tiêu quốc gia trước.

Lấy dẫn chứng về di tích lịch sử QG đặc biệt ATK Chợ Đồn tại địa phương mình còn quá sơ sài vì không đủ nguồn lực tôn tạo, tu bổ, đại biểu Hoàng Duy Chinh đề nghị, trong chương trình MTQG về phát triển văn hóa cần ưu tiên nguồn lực cho các công trình di tích lịch sử đặc biệt.

Nhờ tập trung đầu tư nguồn lực vào phát triển văn hóa, Hà Nam đã đón gần 4 triệu lượt khách, đạt doanh thu gần 4000 tỷ đồng, góp phần phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội trong 5 tháng đầu năm” - dẫn chứng tại địa phương, đại biểu Trương Quốc Huy cho rằng, cần ưu tiên bố trí vốn cho các địa phương còn gặp khó khăn.

Từ thực tiễn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa không nên lặp lại những hạn chế mà 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đã rút kinh nghiệm, đặc biệt là những vướng mắc về thủ tục hành chính.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng -

Đỗ Minh -

Như Huỳnh