Tránh “hứa suông” đào tạo nghề với người dân khi thu hồi đất

Sáng 14/3, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Vấn đề giải quyết việc làm và giải quyết sinh kế cho người dân ở khu vực tái định cư khi thu hồi đất được các đại biểu quan tâm thảo luận.

Từ thực tế hiện nay, một số đại biểu lo ngại nếu luật Đất đai sửa đổi lần này không quy định cụ thể sự ràng buộc, cam kết của doanh nghiệp với người dân sau khi thu hồi đất thì sẽ khó thực hiện và sẽ rơi vào tình trạng “ doanh nghiệp hứa suông” như thời gian qua.

Người dân khi bị thu hồi đất thì dẫn đến mất tư liệu sản xuất, mất việc làm, phần lớn lại không có cơ hội và không đủ điều kiện để tìm được việc làm mới, do vậy dễ phát sinh khiếu kiện, cũng như nhiều vấn đề xã hội khác. Đại biểu đề nghị ngoài chuẩn bị cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, đường, trường, trạm, dịch vụ y tế... còn phải tính toán đến việc tạo sinh kế phù hợp với khả năng của người bị thu hồi đất. Đồng thời cần tư vấn thay đổi nếp sống của người dân để thích nghi và phù hợp với nơi ở mới.

Bên cạnh đó một số đại biểu cũng kiến nghị khi đền bù cho người nông dân thì không thể cào bằng như đền bù ở đô thị. Bởi người nông dân ngoài có đất để ở thì cần có đất để chăn nuôi, sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống sau khi bị thu hồi đất.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Khánh Hoàng