Trao giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu

29 công trình xuất sắc đã được Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ vào tối qua 23/11. Đây là hai giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các nhà khoa học, tác giả của các công trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao về Khoa học và Công nghệ...

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, 12 công trình, cụm công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 17 công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng Nhà nước lần này là kết quả dày công nghiên cứu với sự tâm huyết cống hiến trí tuệ, tài năng của 281 tác giả, đồng tác giả.

Đây là những công trình, cụm công trình vừa mang tính lý luận sâu sắc vừa mang tính thực tiễn cao, đóng góp lớn cho phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế.

Những công trình tiêu biểu như "Nghiên cứu công nghệ nghiền khô siêu mịn, nâng cao mức độ tự động hóa và hiệu quả sử dụng nhiệt trong sản xuất ngói cao cấp", của tác giả Nguyễn Quang Mâu cùng cộng sự, hay cụm công trình "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh đường hô hấp", của PGS.TS Nguyễn Viết Nhung đã và đang mang lại giá trị ứng dụng thiết thực trong đời sống.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân về những đóng góp, cống hiến của các nhà khoa học đối với đất nước, tạo động lực thúc đẩy những người làm khoa học nỗ lực, sáng tạo hơn nữa để có được các công trình xuất sắc, có tính ứng dụng cao, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội rộng lớn, đóng góp cho thành công của công cuộc hội nhập của đất nước. Chủ tịch nước mong muốn những nhà khoa học và công nghệ sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu, phát huy trí tuệ, bản lĩnh để chinh phục những đỉnh cao mới, góp phần đưa nền khoa học nước nhà tiệm cận với trình độ khoa học - công nghệ tiên tiến khu vực và thế giới, tiếp tục có nhiều công trình có giá trị cao hơn nữa, góp phần đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Yến