Trẻ từ 12-18 tuổi: Vi phạm khi cai nghiện tự nguyện bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9, sáng 24/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, với tỷ lệ 100% tán thành.

Báo cáo Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Pháp lệnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, tiếp thu đầy đủ ý kiến tại phiên họp và kết luận của UBTVQH, TANDTC đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của các chính sách trong dự án Pháp lệnh. Về phạm vi điều chỉnh , Pháp lệnh này quy định trình tự, thủ tục Tòa án nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc hoãn, miễn chấp hành, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành thời gian còn lại trong quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị và giải quyết khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị trong việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

Thường trực Ủy ban Tư pháp đã chỉnh lý tại các điều để thể hiện sâu sắc hơn tính đặc thù về đối tượng điều chỉnh của Pháp lệnh này. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện thẩm quyền kiểm sát cả trình tự, thủ tục, thẩm quyền và nội dung theo quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh này. Thường trực Ủy ban đã rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định về quy định các điều kiện hoãn, miễn, tạm đình chỉ chấp hành trong dự thảo Pháp lệnh. Theo đó, người phải chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng chưa đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc được hoãn chấp hành quyết định trong các trường hợp như:
a) Đang ốm nặng, có chứng nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên;
b) Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận;
c) Phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc thi tốt nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cơ sở giáo dục nơi người đó học tập xác nhận.

Pháp lệnh không quy định việc đình chỉ xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong trường hợp người bị đề nghị, cha mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của họ đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện khi Tòa án đang xem xét, giải quyết để tránh tạo ra khe hở, có thể bị lợi dụng, lạm dụng.

Thảo luận tại buổi họp, đại diện các Bộ ngành đều bày tỏ đồng tình cao với nội dung tiếp thu, chỉnh lý đã được Ủy ban Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Pháp luật, TANDTC rà soát. So với dự thảo Pháp lệnh ban đầu, đã sửa 46/48 Điều. Đại diện Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, quy định về trường hợp học sinh được h oãn, miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong dự thảo sẽ tạo điều kiện cho các em học tập, tuy vậy, cần chỉnh sửa thêm về nội hàm từ ngữ trong nội dung này.

Ông NGUYỄN HỮU ĐỘ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Với các trường hợp“Phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông”, thì phải có thông tư hướng dẫn. Không nên bổ sung quy định là các em đủ “điều kiện dự thi” và đã đăng kí tham dự hoặc đang dự kỳ thi TTPT thì được hoãn”.

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đồng tình với các ý kiến thảo luận, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Pháp lệnh đã đủ điều kiện để trình UBTVQH thông qua; đồng thời cho biết thêm, các nội dung Pháp lệnh sẽ là cơ sở để tới đây TANDTC xây dựng Luật Tư pháp đối với người chưa thành niên tới đây.

Ông NGUYỄN HÒA BÌNH - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao: “Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có luật Tư pháp đối với người chưa thành niên riêng. Chúng ta cũng có nhiều cs đói với người chưa thành niên và quy định rải rác ở các nơi. Các tổ chức Quốc tế khuyến cáo chúng ta cần có 1 đạo luật Tư pháp riêng cho các cháu. Nếu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ, thì các nội dung trong Pháp lệnh trong tương lai sẽ thu hút để đưa vào luật này trong tương lai”.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp thu các ý kiến thảo luận, trong đó có đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Tư pháp phối hợp với Ủy ban Pháp luật và TANDTC rà soát lại một lần nữa về kỹ thuật trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Với tỷ lệ 100% tán thành, UBTVQH đã biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

Anh Đức