Trên 64.000 đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa chưa được xử lý

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Đại biểu Đinh Ngọc Quý - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng, mấy năm gần đây, người dân và doanh nghiệp rất bức xúc, than phiền về tình trạng xử lý, giải quyết đơn đăng ký bảo hộ quyền sử công nghiệp tồn đọng, rất chậm trễ và kéo dài, đặc biệt đối với đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp.

Vấn đề này làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, thậm chí sẽ dẫn đến những tranh chấp về thương mại. Do vậỵ, đại biểu Đinh Ngọc Quý đề nghị Bộ trưởng cho biết về trách nhiệm của mình trong việc này và giải pháp để giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Về nội dung thứ hai, đại biểu Đinh Ngọc Quý nêu rõ, khi ban hành Luật khoa học và công nghệ, một trong những quy định mới là đổi mới về tài chính khoa học và công nghệ nhằm huy động nguồn lực ngoài Nhà nước cho phát triển khoa học, công nghệ. Tuy nhiên, đại biểu nhận thấy, một số quy định chưa được ban hành như việc trích lập Quỹ phát triển khoa học, công nghệ, chưa ban hành được quy định quản lý và sử dụng tài trợ về hoạt động khoa học, công nghệ. Vì vậy, đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân của tình trạng chậm trễ này cũng như trách nhiệm của các cơ quan quản lý.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt trả lời câu hỏi của đại biểu về việc tồn đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ, nhất là đơn về nhãn hiệu, đơn về sáng chế, cho thấy điều đáng mừng là kinh tế - xã hội phát triển, các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu sáng chế cao. Tuy nhiên, khả năng xử lý đơn của đơn vị trực thuộc Bộ chậm do số lượng đơn tăng và cũng là lĩnh vực mới. Hơn nữa đầu tư cho lĩnh vực này còn hạn chế, nhất là thủ tục, quy trình tiếp cận của các quốc gia; có sự chậm trễ trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 3. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chưa được đẩy mạnh tuyển dụng và đào tạo, dẫn đến việc đơn xin cấp nhãn hiệu và sáng chế ngày càng nhiều, cần tập trung giải quyết, khiến chỉ số cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ thấp…

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tập trung xử lý đơn, nhất là số tồn đọng, khắc phục tình trạng chậm trễ trong xử lý đơn. Trong đó, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, kết hợp với điều chỉnh các quy trình nhận đơn và xét chọn, phân cấp cho các địa phương và các Sở Khoa học và Công nghệ để chia sẻ khối lượng công việc; đồng thời tăng cường tuyển dụng và đào tạo đội ngũ này. Dự kiến, đến năm 2025-2026 mới giải quyết được tình trạng này, bởi số đơn đang tồn đọng rất nhiều.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!