Trên 99% kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 33, sáng 15/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội, đã có trên 2.200 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trong đó, một số lĩnh vực được nhiều cử tri quan tâm như: Lao động, Thương binh và Xã hội; Y tế; Giao thông Vận tải; Giáo dục - Đào tạo; Nông nghiệp nông thôn… Đến nay, 99,5% kiến nghị của cử tri đã được giải quyết, trả lời.

Tiếp thu kiến nghị cử tri, Quốc hội đã có nhiều cải tiến, đổi mới trong công tác xây dựng luật để các luật sau khi được ban hành bảo đảm tính khả thi, thực hiện ổn định, lâu dài. Hoạt động giám sát tiếp tục thể hiện sự đổi mới liên tục, giám sát có trọng tâm, trọng điểm về những nội dung bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước được đông đảo cử tri cử tri và nhân dân quan tâm.

Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đã chú trọng giải quyết kiến nghị cử tri, thể hiện tính cầu thị, tích cực, chủ động khắc phục những hạn chế, đề ra nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cử tri cũng phản ánh còn tình trạng giải quyết kiến nghị chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của một số Bộ, ngành Trung ương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trần Tiến -

Thùy Linh -

Anh Đức -

Vũ Hiếu