Trên mạng có gì: Du khách Trung Quốc cảm động trước sự hiếu khách của người Việt

Mới đây, trên mạng nổi lên một video nói lời cảm ơn của một anh người Trung Quốc dành cho con người Việt Nam. Trong video, anh chàng ca ngợi sự trung thực và hiếu khách của người Việt

Đúng là con người Việt Nam luôn cởi mở, thân thiện và hiếu khách. Cái đẹp trong văn hoá ứng xử của con người Việt Nam là cái đẹp mang tính nhân dân. Cũng vì thế mà du khách rất thích đến Việt Nam.

Thực hiện : Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số