Tri ân các quốc gia, cá nhân, tổ chức quốc tế hỗ trợ 150 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Phát biểu thảo luận tại phiên họp chiều 29/5, đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đánh giá cao và đồng tình với báo cáo kết quả giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và dự thảo nghị quyết của Đoàn Giám sát trình Quốc hội.

Đại biểu nhấn mạnh, đây không chỉ là chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội mà có ý nghĩa như cuộc tổng kết mang tính chiến lược để rút ra những bài học kinh nghiệm, dự liệu cho những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Theo đại biểu Trịnh Xuân An, trong giám sát, vấn đề trách nhiệm luôn được đề cao, do đó đại biểu đề nghị cần phải tiếp tục xác định, cụ thể hóa các chủ trương đã được Quốc hội yêu cầu tại Nghị quyết 80 về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2024. Cần có đánh giá một cách công tâm, thấu tình đạt lý đối với các sai phạm, trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Đồng thời đại biểu đề nghị bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội các bài học kinh nghiệm đã được khái quát từ 6 nhóm bài học kinh nghiệm nêu trong báo cáo. Về ngoại giao vaccine, đại biểu đề nghị bổ sung việc tri ân các quốc gia, cá nhân, tổ chức quốc tế đã quan tâm, hỗ trợ vaccine cho Việt Nam trong công tác chống dịch; làm rõ hơn vai trò của các lực lượng tham gia chống dịch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!