Trí thức khoa học công nghệ là hạt nhân tạo bước đột phá đổi mới sáng tạo

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là nơi tập hợp, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ cả ở trong và ngoài nước, góp phần quan trọng tạo nên năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia. Sáng 21/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trang trọng tổ chức Lễ tôn vinh những gương mặt trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2022.

Buổi lễ vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức, coi hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu. Ngay từ khi mới giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nói: “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài”. Nếu như lộ trình phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo là bước đột phá chiến lược của đất nước, thì đội ngũ các nhà trí thức KHCN chính là một yếu tố hạt nhân trên tiến trình này. 

Chủ tịch nước NGUYỄN XUÂN PHÚC
“Hoạt động tôn vinh trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu là một hình thức thi đua yêu nước, có ý nghĩa nhân văn rất lớn, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức, đồng thời cũng là để khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tôi mong rằng thành công của các nhà khoa học được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, tạo ra động lực lan tỏa, thúc đẩy đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự phát triển của nước nhà”.

Tiến sĩ Khoa học PHAN XUÂN DŨNG
Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
“Các nhà khoa học, các trí thức được tôn vinh hôm nay thật sự là tiêu biểu trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, đổi mới và sáng tạo, có đóng góp rất lớn cho công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Và những trí thức khác cũng nhìn vào đây để tiếp tục phấn đấu noi gương các trí thức đã được vinh danh”.

Giáo sư - Viện sĩ - Nhà giáo Nhân dân PHẠM VĂN THỨC
Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
“Đây không chỉ là niềm vinh dự riêng của cá nhân tôi, mà là niềm động viên rất to lớn đối với tất cả các nhà trí thức KHCNVN hiện nay trong thời kỳ đang hội nhập quốc tế, thời kỳ của cách mạng 4.0, để thúc đẩy các nhà khoa học phát huy hơn nữa trí tuệ và sự sáng tạo, năng động của mình trong quá trình phát triển KHCN của đất nước”.

Vị thế và hiện thực của đất nước đang đặt ra những yêu cầu lớn lao hơn với đội ngũ trí thức KHCN của nước nhà. Với vai trò là Tổ chức đại diện cho giới trí thức KHCN, là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính trị ở nước ta, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật VN cùng các Tổ chức thành viên sẽ làm tốt hơn nữa vai trò tham vấn chính sách KHCN, đổi mới sáng tạo, cơ chế chính sách về tài chính, điều kiện làm việc, đãi ngộ… với các đồng chí lãnh đạo, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển tiềm lực KHCN của quốc gia, đóng góp thiết thực vào quá trình thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
 

Thực hiện : Thiện Đoan Minh Công

quảng cáo