Trí tuệ nhân tạo: Cơ hội và thách thức trong hoạt động xây dựng và thực hiện pháp luật

Mới đây, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Diễn đàn "Luật học và phát triển năm 2024 với chủ đề "Pháp luật và trí tuệ nhân tạo". Đây là một vấn đề rất mới, đang định hình, cũng như đang được tập trung nghiên cứu ở các mức độ, các lĩnh vực khác nhau.

Chủ đề của diễn đàn nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong cả lĩnh vực công nghệ thông tin và pháp luật. Điều này cho thấy, mối quan tâm chung của các ngành khoa học khác nhau về cùng một chủ đề mới, từ đó có thể đưa đến các nghiên cứu liên ngành có vai trò quan trọng trong việc giải quyết những vấn đề mới của đất nước, của xã hội một cách hiệu quả hơn.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia đã đưa ra phân tích về loại hình công nghệ với những vấn đề mới phát sinh như: nhận diện và ứng dụng AI trong thực tế, bảo hộ bản quyền và sở hữu trí tuệ với các sản phẩm do AI tạo ra hay khó khăn, thách thức trong xây dựng và thực hiện pháp luật. Các ý kiến đều cho rằng, AI là xu hướng không thể đảo ngược, chính sách pháp luật và con người cần phải thích ứng và cần phải nhận diện, phân loại nhóm AI theo từng cấp độ để AI có thể phát triển và đem lại hiệu quả tích cực. Kinh nghiệm quốc tế như đạo luật AI Act của Liên minh Châu Âu là 1 ví dụ mà Việt Nam có thể học hỏi./. 

Tuấn Anh -

Công Anh