Ban công tác Đại biểu tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2022

Chiều 13/4, tại nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì buổi làm việc với Ban công tác đại biểu về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý I, dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong quý II của ban.

Trong quý 2 năm 2022, bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Công tác đại biểu dự kiến sẽ tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng đề án tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu quốc hội, nhất là đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách trình Đảng đoàn Quốc hội; Xây dựng đề án tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp, tăng cường sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với hội đồng nhân dân các cấp; Xây dựng đề án quản lý cơ sở dữ liệu đối với đại biểu quốc hội khoá 15; Ban hành các quy định hướng dẫn của Đảng đoàn Quốc hội về công tác cán bộ; Triển khai công tác quy hoạch ĐBQH chuyên trách ở Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm của lãnh đạo Ban Công tác đại biểu cũng như toàn Ban trong quý 1. Về thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý, Ban công tác đại biểu cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu đề xuất công tác nhân sự, chế độ chính sách, bồi dưỡng đại biểu dân cử trên tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần bám sát, chỉ đạo và đôn đốc triển khai hiệu quả ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các thông báo kết luận của lãnh đạo Quốc hội, chỉ đạo việc tiếp tục triển khai xây dựng các nội dung, đề án và tham gia ý kiến vào các nội dung, đề án theo sự phân công, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, phối hợp, chủ động rà soát, khẩn trương triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Thực hiện : Dương Dung Vũ Hiếu