Triển khai các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025: Đồng bộ, tránh trùng lặp

Ngày 21/04, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu quốc gia chủ trì hội nghị.

Giai đoạn vừa qua, việc thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đạt được kết quả tích cực. Đời sống người dân nông thôn được nâng cao, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được đảm bảo, nhiều chính sách xã hội đi vào đời sống. 

Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay cả nước có hơn 5.700 xã (chiếm 69,4%) đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đạt nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu; gần 7.500 sản phẩm OCOP; tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Đặc biệt, sau khi Quốc hội phê duyệt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai, phê duyệt nguồn vốn, đến nay cơ bản hoàn thành cơ chế chính sách để thực hiện các chương trình.

 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, việc triển khai trong giai đoạn tới cần mang tính đồng bộ theo Nghị quyết của Quốc hội nhưng không được trùng lặp để sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh lãng phí hoặc có những nơi không được thụ hưởng chính sách. Đây là yêu cầu lớn khi xây dựng các chương trình này. Do vậy, các địa phương cần tập trung làm rõ giải pháp phân bổ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện các chương trình; đồng thời thống nhất các giải pháp để triển khai đồng bộ cơ chế chính sách, chú trọng giải quyết vấn đề còn vướng mắc.

Thực hiện : Hà Lan Đức Minh

quảng cáo