Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 của Quốc hội

Sáng 03/03, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì phiên họp giao ban hàng tháng giữa Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội Đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng quốc hội, nhằm sơ kết, đánh giá công việc trong tháng hai và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 của Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, trách nhiệm của các cơ quan, trong tháng 2, bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng nhờ sự chủ động, phối hợp nhịp nhàng, sắp xếp công việc khoa học, hợp lý nên về cơ bản, hầu hết các nhiệm vụ đều đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, các cơ quan cần tập trung cao độ, tiếp tục tham mưu, phục vụ chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng các nội dung phiên họp thứ 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến diễn ra trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 10-17/3 và đợt 2 họp chuyên đề từ 22-24/3; chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên chất vấn tại Uỷ ban Thường vụ Quộc hội trong tháng 3; chuẩn bị tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dự kiến từ ngày 28-30/3 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau trước khi trình Quốc hội. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội lưu ý Uỷ ban Kinh tế, Uỷ ban Tài chính Ngân sách chuẩn bị kỹ các nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 năm 2021 của Quốc hội liên quan đến Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tình hình cung ứng, bình ổn giá xăng dầu. Các cơ quan của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội triển khai các nội dung của Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội; Đề án tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát của Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng trước khi trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cần bám sát ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban của lãnh đạo chủ chốt Đảng, Nhà nước để đôn đốc, triển khai thực hiện, coi trọng việc theo dõi, giám sát và hậu kiểm việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành, nhất là các Nghị quyết vừa được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch ở mức cao, tuyệt đối không chủ quan, lơ là./.

Thực hiện : Dương Dung Quang Sỹ