Triển khai đề tài "Quốc hội Việt Nam 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

Phát biểu tại Phiên họp thứ nhất triển khai nội dung, kế hoạch nghiên cứu đề tài cấp bộ đặc biệt “Quốc hội Việt Nam 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” diễn ra vào sáng nay 20/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm đề tài nhấn mạnh đây vừa là nhiệm vụ khoa học, vừa là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, khối lượng công việc cần triển khai là rất lớn, do đó Hội đồng dân tộc, các ủy ban, các cơ quan Quốc hội cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, huy động được sự tham gia tích cực, chủ động đóng góp trí tuệ các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lịch sử Quốc hội, có kinh nghiệm thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Bên cạnh đó, quá trình triển khai nghiên cứu đề tài cần đặt trong tổng thể, kết nối đồng bộ với các hoạt động phục vụ kỷ niệm 80 năm Quốc hội Việt Nam và gắn với các hoạt động tổng kết 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Ninh Tùng