Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai kỹ thuật bắc cầu 2 mạch vành bằng xâm lấn tối thiểu

Bệnh viện Chợ Rẫy mới đây đã thực hiện thành công một kỹ thuật mới trong phẫu thuật tim. Đó là kỹ thuật bắc cầu 2 mạch vành bằng xâm lấn tối thiểu, quan sát trực tiếp, có nội soi hỗ trợ. Đây là lần đầu tiên ký thuật này được thực hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng như tại khu vực phía Nam.

quảng cáo