Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023

Để đánh giá những kết quả, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022, từ đó triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể của năm 2023; Sáng 14/1 tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2022 dịch Covid-19 vẫn gây những tác động, hệ quả nghiêm trọng với nền kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết trong bối cảnh khó khăn này, Bộ LĐ-TB&XH đã quyết liệt thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhằm bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân; trong đó, các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, với những chính sách an sinh chưa từng có tiền lệ, trong 2 năm qua, Nhà nước đã dành 104.000 tỷ đồng chi hỗ trợ tới hơn 68 triệu người dân để cả nước cùng vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách trợ cấp thường xuyên cho gần 1,2 triệu người người có công với cách mạng, kinh phí trên 29 nghìn tỷ đồng. Điều dưỡng cho trên 500 nghìn lượt người có công. Bên cạnh đó, toàn Ngành đã hoàn thành 100% nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Nhận diện các thách thức cần giải quyết trong năm 2023 như: già hóa dân số, vấn đề thị trường lao động phi chính thức, hiện thực hóa khát vọng vươn lên của đất nước với yêu cầu đổi mới sáng tạo,... Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nêu nhiều nhiệm vụ lớn của ngành trong năm 2023 nhằm mục tiêu phát triển chính sách bền vững, hiện đại. Trong đó tập trung: Hoàn thiện thể chế, chính sách với trọng tâm là sửa đổi Luật Việc làm, luật Bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, vấn đề thực hiện các chính sách về chăm lo người có công, giảm nghèo, chăm sóc và bảo vệ trẻ em cũng là nhiệm vụ được xác định cần tiếp tục chú trọng.

Thực hiện : Như Thảo Ngọc Tuấn