Triển lãm “Star Wars” có gì thú vị?

Hiện ở thành phố New York - Mỹ, đang diễn ra một triển lãm quy mô lớn dành cho người hâm mộ với hơn 600 hiện vật liên quan đến bộ phim bom Star Wars - “Chiến tranh giữa các vì sao”.

Triển lãm mang tên “The Fans Strike Back” trưng bày hơn 600 hiện vật, trong đó bao gồm rất nhiều mô hình các nhân vật có kích thước như người thật, các tác phẩm điêu khắc, tượng nhỏ, ảnh, áp phích và các trang phục từng xuất hiện trong loạt phim “Star Wars - Chiến tranh giữa các vì sao”.

Ông JOHN ZALLER - Nhà điều hành Exhibition Hub: Tại đây có những tác phẩm nghệ thuật của người hâm mộ, và được tạo ra để dành cho người hâm mộ. Vì vậy, triển lãm thực sự là một cuộc triển lãm tôn vinh những người hâm mộ và tình yêu của họ dành cho loạt phim này. Họ chính là người tạo nên những điều tuyệt vời cho bộ phim.

Công chúng đặc biệt là những người hâm mộ bom tấn “Chiến tranh giữa các vì sao” và có đam mê sưu tầm các hiện vật liên quan đến bộ phim có thể đến tham quan từ nay đến hết tháng 6 tới.