Trình Quốc hội thí điểm nghị quyết gỡ khó dự án đầu tư công trình giao thông

Chiều 26/9, phiên họp Toàn thể của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp tục thẩm tra nội dung về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

Gỡ khó về nguồn vốn PPP và vật liệu xây dựng cho các dự án công trình giao thông đường bộ là 2 nhóm vấn đề được các thành viên cho ý kiến.

Nghị quyết 43 của Quốc hội đã quy định cơ chế đặc thù trong khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, vì vậy, nếu tiếp tục quy định tại Nghị quyết mới cần có sự đánh giá tác động của chính sách này.

Đối với đề xuất bỏ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư ra khỏi tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các đại biểu cho rằng, đây là quy định mở, là giải pháp huy động nguồn lực tư nhân trong đầu tư hạ tầng.

Đại diện Bộ GTVT cho biết, việc triển khai cùng một thời điểm nhiều dự án đường cao tốc khiến cung vật liệu của các mỏ không đáp ứng được nhu cầu. Trong khi đó, những dự án lớn cần huy động vốn từ khu vực tư nhân cũng còn vướng mắc. Việc trình Quốc hội thông qua nghị quyết sẽ giúp tháo gỡ những điểm nghẽn này.

Ủy ban Kinh tế thống nhất trình dự thảo Nghị quyết lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 tháng 10 tới đây.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Nguyễn Duyên -

Ninh Tùng