Trung Quốc ban bố cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí

Chính quyền thành phố Thạch Gia Trang, Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí nặng cùng một loạt biện pháp ứng phó.

Không khí thành phố này đã trở nên tồi tệ hơn do điều kiện khuếch tán kém. Để giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí nặng đối với sức khỏe cộng đồng, chính quyền địa phương đã nâng mức cảnh báo ô nhiễm không khí từ màu cam lên màu đỏ - mức cao nhất và kích hoạt hàng loạt các biện pháp ứng phó. Các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn được yêu cầu phải thực hiện các biện pháp giảm phát thải, trong khi các doanh nghiệp đầu ngành và trong danh sách trắng có thể duy trì mức sản xuất bình thường nhưng được khuyến khích tự nguyện giảm phát thải./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam