Trung Quốc: Bệnh nhân sắp được tiếp cận thuốc chống Covid-19 mới

Cục Quản lý Sản phẩm Y tế Quốc gia Trung Quốc và Viện dược liệu Thượng Hải đã phê duyệt có điều kiện các loại thuốc chống Covid được cải tiến. Trong đó có 2 loại thuốc uống bệnh nhân có thể tiếp cận trong vòng 1 tháng tới.

VV116 là một loại thuốc chống virus để sử dụng cho người lớn có các triệu chứng Covid-19 nhẹ đến trung bình. Dữ liệu lâm sàng cho thấy thuốc có thể rút ngắn đáng kể thời gian mắc bệnh khi so sánh với giả dược, với tỷ lệ tác dụng phụ thấp hơn.

Song song với các thử nghiệm lâm sàng và tiếp thị đang được thực hiện, việc sản xuất thuốc cũng đang được tiến hành và những lô đầu tiên dự kiến sẽ được giao trong vòng một tháng.

Việc phê duyệt và tiếp tục nghiên cứu, sản xuất loại thuốc cải tiến chống Covid là XIANNOUXIN và VV116 của Trung Quốc được các chuyên gia quốc tế nhận định là một bước đột phá trong ngành dược phẩm của Trung Quốc.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!