Trung Quốc nối lại miễn thị thực với Singapore

Kể từ ngày 26/7, Trung Quốc nối lại chính sách miễn thị thực nhập cảnh 15 ngày đối với công dân Singapore.

Chính sách này được khôi phục hơn 3 năm sau khi Bắc Kinh đình chỉ  để ngăn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Theo thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore, chính sách miễn thị thực nhập cảnh vào Trung Quốc áp dụng cho công dân Singapore sở hữu hộ chiếu phổ thông, đi lại với mục đích kinh doanh, du lịch, thăm thân và quá cảnh. Việc khôi phục chính sách miễn thị thực sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giữa các quốc gia đồng thời mở đường cho hợp tác song phương sâu sắc hơn.

Thảo Nguyễn