Trung Quốc phát triển hệ thống hydro lỏng thay xăng trên xe tải

Trung Quốc đã phát triển thành công hệ thống hydro lỏng gắn trên xe tải hạng nặng đầu tiên, đánh dấu một bước đột phá mới trong lĩnh vực giao thông vận tải của đất nước.

Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc cho biết, so với hệ thống trước đó, hệ thống mới này có khối lượng này hiệu quả tăng 20% trong khi cắt giảm chi phí sản xuất tới 30%. Hệ thống mới được sản xuất hoàn toàn trong nước, và sẽ giúp xe tải hạng nặng chạy bằng hydro đạt được phạm vi hoạt động lên tới hơn 1.000 km chỉ với một lần nạp nhiên liệu. Với khả năng chứa tới 100 kg hydro, hệ thống này phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng hệ thống, mật độ lưu trữ hydro và thời gian tiếp nhiên liệu cho động cơ xe.  

Truyền hình Quốc hội Việt Nam