Trung Quốc tăng mạnh tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo

Trung Quốc tăng mạnh tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo. Đây là mục tiêu đang được Trung Quốc đề ra trong kế hoạch hành động để nhanh chóng đạt được mục tiêu trung hòa carbon và nâng cao hơn nữa chất lượng không khí.

Trong kế hoạch hành động, Trung Quốc kiểm soát nghiêm ngặt tổng lượng than sử dụng và hạn chế các dự án phát thải cao. Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2025 giảm 10% mức tiêu thụ than ở khu vực Bắc Kinh - Thiên Tân - Hà Bắc, khu vực Đồng bằng sông Trường Giang cắt giảm 5%. Không cho phép các nhà máy phát điện chạy bằng than cung cấp điện cho các nhà máy đơn lẻ, hay khu công nghiệp, loại bỏ lò đốt than quy mô nhỏ.

Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo lên 25% trong tổng lượng tiêu thụ đến năm 2025.

Hầu hết thành phố lớn đã thay thế các phương tiện công cộng bằng xe sử dụng năng lượng sạch. Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy sử dụng xe điện để giảm lượng khí thải carbon bằng cách lắp đặt các trạm sạc điện nhanh.

Ngoài hạn chế, kiểm soát nghiêm ngặt tỷ lệ sử dụng than, các dự án gây ô nhiễm cao, Trung Quốc còn đặt mục tiêu tăng phát triển các loại năng lượng mới, sạch hơn, tăng cường sản xuất khí đốt tự nhiên. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam