Trước giờ bấm nút: Sửa Luật điện ảnh - Tạo đà cho sáng tạo và phát triển

Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) đã được Quốc hội Khoá XV cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2. Mục đích của việc sửa đổi Luật Điện ảnh nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo khung pháp lý mới để phát triển ngành công nghiệp điện ảnh; khắc phục bất cập trong thực tiễn hoạt động điện ảnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công nghệ, hội nhập quốc tế.

Sau 15 năm thi hành, trước sự vận động của đời sống xã hội, đặc biệt là sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, kỹ thuật số đã và đang tác động mạnh đến ngành điện ảnh, Luật Điện ảnh hiện hành đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu để điều chỉnh phù hợp, góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động điện ảnh, tạo điều kiện xây dựng và thúc đẩy ngành công nghiệp điện ảnh. Đó cũng là lý do Luật Điện ảnh sẽ được Quốc hội xem xét sửa đổi toàn diện, theo kế hoạch, sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào cuối tháng này. 

Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) đề cập những cơ chế, chính sách nào để tạo đòn bẩy cho ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam? Đây là nội dung sẽ được các khách mời: Ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban VHGD của Quốc hội; Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam; Ông Lê Đình Cường, PCT kiêm Tổng thư ký Hiệp hội truyền hình trả tiền bàn luận trong chương trình “Trước giờ bấm nút”.  

Thực hiện : Phan Hằng Diệu Linh