Trước giờ bấm nút - Thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô qua đấu giá: Đảm bảo công khai, minh bạch

Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đã chính thức được Chính phủ thông qua và đang được trình Quốc hội cho ý kiến nhận được sự đồng tình của nhiều người dân và cơ quan ban ngành.

Nếu được thông qua, chính sách đấu giá biển số xe sẽ mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách nhà nước, tạo sự tin tưởng về tính công khai, minh bạch trong cấp biển số xe.

Cùng bàn luận về vấn đề này trong chương trình Đối thoại chính sách ngày hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay 2 vị khách mời:
- Thiếu tướng LÊ XUÂN ĐỨC - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an;
- Ông NGUYỄN TRƯỜNG GIANG - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Mời quí vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Hoàng Hương Khánh An