Truyền hình Quốc hội Việt Nam đạt giải A cuộc thi viết về "Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam"

Sau 18 tháng phát động và nhận tác phẩm dự thi, chiều ngày 3/10, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết về Kỹ năng lao động với chủ đề “Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam - Skilling up Việt Nam”. Nhóm tác giả của Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã đoạt giải A.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, chủ đề của cuộc thi viết về kỹ năng lao động là đề tài khó tiếp cận nếu như người viết không hiểu về kỹ năng nghề nghiệp. Một số tác phẩm đã không phản ánh được nội dung của kỹ năng lao động hoặc đề cập đến thì chưa làm nổi bật được giá trị của kỹ năng lao động trong đời sống xã hội, chưa tạo được sự lan tỏa cao. Đối với các tác phẩm có chiều sâu, phản ánh được nội dung kỹ năng lao động đều là các tác phẩm của các nhà báo đã tìm hiểu sâu về kỹ năng lao động hoặc là từ cán bộ quản lý, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Từ hơn 300 tác phẩm trong cả nước tham gia cuộc thi, qua 2 vòng chấm, Ban tổ chức đã chọn ra 14 tác phẩm xuất sắc ở các thể loại báo chí để trao giải. Nhóm tác giả của THQHVN được giải A của cuộc thi.

Thành công của cuộc thi chính là qua các tác phẩm đã phần nào lan tỏa được giá trị của kỹ năng lao động giúp cho xã hội hiểu hơn về kỹ năng nghề nghiệp, yếu tố quyết định đến năng suất lao động, tăng sự cạnh tranh của nguồn nhân lực trong quá trình hội nhập quốc tế, tham gia các chuẩn cung ứng nhân lực tạo ra giá trị cao. 

Thực hiện : Phan Hằng Cao Hoàng