Truyền hình Quốc hội Việt Nam kí hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nhằm tăng cường hỗ trợ truyền thông và hợp tác trong những lĩnh vực thế mạnh, chiều 11/3, Truyền hình Quốc hội Việt Nam kí kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Theo thỏa thuận, hợp tác, phía Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ cung cấp mạng lưới giảng viên, chuyên gia đầu ngành tham gia các chương trình tọa đàm, chuyên mục, chuyên đề về văn hóa xã hội khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam có nhu cầu; cung cấp các nghiên cứu có tính ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. 

Cùng với đó, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp và hỗ trợ Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn quảng bá, lan tỏa các công trình nghiên cứu; đồng thời tạo cơ hội để sinh viên nhà trường tham gia quy trình sản xuất các chương trình truyền hình chuyên nghiệp, chất lượng.

Sự hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần nâng tầm truyền thông của Trường về mọi mặt và tạo  ra các chương trình truyền hình có chiều sâu cho khán giả xem truyền hình trong lĩnh vực văn hóa, xã hội./.

Thực hiện : Đỗ Minh Hồng Dũng

quảng cáo