Truyền hình Quốc hội Việt Nam ký hợp tác với Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội

Ngày 03/03 Truyền hình Quốc hội Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết hợp tác chiến lược truyền thông về khuyến nghị chính sách, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa THQHVN và  Đại học Kinh tế - ĐHQGHN  với mục đích tăng cường mối quan hệ trong hoạt động truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, cùng gánh vác trách nhiệm quốc gia trong công tác thông tin truyền thông, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và sự phát triển của mỗi bên. 

Cụ thể, trường  Đại học Kinh tế  sẽ cung cấp mạng lưới giảng viên, chuyên gia đầu ngành tham gia các chương trình tọa đàm, chuyên mục, chuyên đề về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh... khi Truyền hình Quốc hội Việt Nam có nhu cầu với các chủ đề nghiên cứu, ứng dụng thuộc thế mạnh của Trường; Truyền hình Quốc hội cũng sẽ phối hợp và hỗ trợ Trường Đại học Kinh tế quảng bá, lan tỏa các công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng, khuyến nghị chính sách cao, các hội thảo, diễn đàn quốc tế và các  hoạt động giáo dục - đào tạo nổi bật của Trường đến với công chúng. 

Sự  hợp tác giữa hai bên sẽ góp phần nâng tầm truyền thông của Trường về mọi mặt và tạo  ra các chương trình truyền hình có chiều sâu cho khán giả xem truyền hình trong lĩnh vực Kinh tế, kinh doanh, quản lý.

Thực hiện : Phan Hằng Trương Tùng-

quảng cáo