Truyền hình Quốc hội với Bộ trưởng: Đội ngũ nhà giáo là yếu tố then chốt đổi mới giáo dục

Để tạo ra chất lượng và sự đổi mới của giáo dục thì yếu tố cốt lõi là nhà giáo vẫn chưa đủ. Nhà giáo cần có điều kiện làm việc để phát huy vai trò của mình, trong đó có vấn đề quan trọng là tài chính. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khi trao đổi với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Phan Hằng