Truyền hình Quốc hội với Chủ tịch Hội đồng Dân tộc: Để người dân thụ hưởng lợi ích tối đa từ các chính sách

Với tinh thần trách nhiệm – đoàn kết – sáng tạo - quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, năm 2023, bên cạnh việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, nhiệm vụ do đảng đoàn quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, lãnh đạo quốc hội giao, Chương trình công tác năm 2023 của Hội đồng Dân tộc, HĐDT của Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ về lập pháp, giám sát, và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đã dành thời gian cho THQHVN cuộc trò chuyện nhân dịp đầu xuân năm mới.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Thu Quỳnh -

Thanh Hải -

Hà Lan