TS Nguyễn Đình Cung: Nước ta "luật thì ít mà nghị định thông tư lại nhiều"

Tại phiên thảo luận 1 với chủ đề "Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội" trong Diễn đàn Kinh tế - Xã hội năm 2022, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng CIEM cho biết, thành công nhất trong cái cách thể chế thời gian vừa qua là quyền tự do kinh doanh.

Tuy nhiên, cái chưa thành công cần phải giải quyết trong nhiều năm là sự hay thay đổi, sự không đoán định được, sự bất định trong việc thực thi, tuân thủ pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chia sẻ của TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng CIEM!