TS. Vũ Thành Tự Anh: Chuyển đổi xanh là cơ hội cho những quốc gia đi sau bứt phá

Chiều 19/9, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2023, TS. Vũ Thành Tự Anh cho rằng, nếu nhìn nhận kinh tế xanh như một nền kinh tế sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và hạn chế tác động tới môi trường, như vậy sẽ tác động ngay lập tức tới các lĩnh vực, mọi mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi thói quen tiêu dùng. Như vậy, đòi hỏi phải có tầm nhìn và quan điểm khác hoàn toàn so với trước.

Thách thức lớn với Việt Nam với quốc gia đi sau và có mức thu nhập trung bình thấp là làm thế nào để chuyển từ mức cân bằng thấp, sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch, tận khai tài nguyên, chuyển sang mức cân bằng cao hơn bằng cách sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tối thiểu tổn hại đến môi trường. Bên cạnh đó, TS. Vũ Thành Tự Anh cho rằng, nước ta vẫn phải duy trì mức độ tăng trưởng hợp lý, không bị tụt hậu, và làm thế nào để biến các thách thức thành cơ hội.

TS. Vũ Thành Tự Anh cho biết, kinh nghiệm của thế giới cho thấy, chỉ khi nào có sự chuyển đổi của những công nghệ đột phá và những xu hướng mới thì đó là cơ hội của những quốc gia đi sau bứt phá và vươn lên. Đây cũng chính cơ hội của Việt Nam và chúng ta cần phải nắm bắt cơ hội này. 

TS. Vũ Thành Tự Anh khẳng định, xu thế về chuyển đổi xanh là xu thế của tương lai, đây chính là sự đánh đổi giữa ngắn hạn và dài hạn. Nếu chúng ta đầu tư vào chuyển đổi xanh ở thời điểm này thì sẽ tốn rất nhiều chi phí. Vấn đề là chúng ta có chấp nhận tăng trưởng và làm tổn hại đến thiên nhiên và tài nguyên hay không? Do đó, TS. Vũ Thành Tự Anh đề nghị cần có một tầm nhìn, lộ trình cụ thể để đi từ ngắn hạn đến dài hạn, phát triển bền vững.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung số