Từ 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh đi vào cuộc sống

Luật Khám bệnh, chữa bệnh chính thức có hiệu lực từ 1/1/2024 đã tháo gỡ cho hoạt động của hệ thống khám chữa bệnh. Các nghị định, thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật cũng đã được ban hành và bắt đầu được áp dụng tại các cơ sở y tế.

Tại bệnh viện Bạch Mai, ngay sau khi hàng loạt thiết bị y tế được mua sắm thành công trong năm 2023, người bệnh đã giảm được tối đa thời gian chờ đợi.

Nghị định lần này cũng mở rộng nhiều quyền lợi hơn cho người bệnh như: cho phép người bệnh có quyền từ chối khám chữa bệnh hoặc điều trị, có quyền khiếu nại và đòi bồi thường.

Nghị định cũng đã đơn giản hoá thủ tục hành chính, trong đó, bỏ thành phần lý lịch tư pháp
trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề; rút ngắn thời gian thực hành đề cấp giấy phép hành nghề, quy định cụ thể nội dung thực hành để cấp mới giâý phép hành nghề.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam