Tư liệu của các nhà khoa học và câu chuyện bảo tồn di sản

Trong quá trình thực hiện chương trình Di sản Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có một loại hình di sản chưa nhận được nhiều sự quan tâm của những người làm văn hóa đó là di sản các nhà khoa học.

Trong phóng sự sau đây, từ câu chuyện di sản của một nhà khoa học lớn - GS Tôn Thất Tùng chúng tôi muốn quí vị có cái nhìn đúng hơn về giá trị của loại hình di sản đặc biệt này. 

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Hạnh Thủy