Cần xem lại chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Chiều 10/6, góp ý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại biểu Trần Chí Cường - Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng đề nghị Cần xem lại chức năng nhiệm vụ của bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Theo đại biểu, dự thảo luật quy định giới hạn cấp tín dụng theo hướng giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng so với luật hiện hành của một khách hàng. Theo đó, tổng mức dư nợ cấp tín dụng của khách hàng và tổng mức cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan xuống còn 10%, 15% vốn tự có.

Đại biểu cho rằng, việc giảm tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng cần có sự đánh giá kỹ tác động, phân tích rõ hơn về tình trạng vay vốn và rủi ro để có giải pháp phù hợp, căn cơ nhất. Quy định mới nhưng không làm tác động quá lớn đến dòng vốn để doanh nghiệp có thể tiếp cận để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!