Tuần hoàn với nông nghiệp xanh

Sản xuất nông nghiệp tuần hoàn đang là xu hướng được ngành nông nghiệp khuyến khích đưa vào sản xuất, đây là chu kỳ sản xuất theo hướng khép kín, tận dụng các lợi thế trong quá trình sản xuất nhằm gia tăng chuỗi giá trị cho ngành nông nghiệp. Mô hình này không chỉ góp phần giảm ô nhiễm môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đúng như tên gọi "kinh tế tuần hoàn" hay mô hình khép kín, tại các trang trại của TH, từ cánh đồng ruộng ngô, hay nước phân từ cụm trang trại bò sữa công nghệ cao đều là những mảnh ghép trong mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Và “mọi phế phẩm đầu ra của công đoạn này đều là tài nguyên đầu vào của công đoạn khác".

Không chỉ chứng minh được tính hiệu quả trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, góp phần phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững. Điều đặc biệt quan trong trong mô hình nông nghiệp tuần hoàn là sự đồng hành cùng người nông dân, đưa người nông dân trở thành 1 mắt xích trong chuỗi sản xuất công nghệ cao, hài hòa lợi ích kinh tế - xã hội – môi trường một cách bền vững.

Thực hiện phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với công nghệ cao, chuyển từ thế giới thực sang thế giới số sẽ là cơ hội lớn nâng cao hiệu quả tăng trưởng so với cách thức tăng trưởng trước đây. Song để nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn thực sự có hiệu quả, cần sự vào cuộc, hỗ trợ mạnh mẽ hơn của các cơ quan nhà nước.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngô Trang - Anh Tuấn