Từng bước vượt khó để phục hồi và phát triển du lịch

Ngày 25/12, hội thảo “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” diễn ra dưới sự phối hợp giữa Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục với Bộ VHTT&DL và tỉnh Nghệ An đã thành công tốt đẹp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các tỉnh, thành phố….đã tham dự hội thảo.

Chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” của Hội thảo 2021 có tính thời sự cao, nhận được sự quan tâm nhiều của các nhà quản lý, chuyên gia, hiệp hội trong bối cảnh đất nước ta đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh, duy trì, phục hồi sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thực hiện mục tiêu “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã sớm có chính sách, biện pháp để mở cửa, phục hồi du lịch, Việt Nam cũng cần nhanh chóng đón bắt xu thế này, tránh lỡ nhịp với thế giới cũng như sức bật của lực cầu trong nước. 


Ông Nguyễn Văn Hùng - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: “Du lịch VN từng bước vượt khó, giữ vững niềm tin để vĩ thanh. Quốc hội đã ban hành NQ30…trong đó có du lịch, miễn giảm, hỗ trợ bằng những chính sách cụ thể đồng hành với DN…vượt khó phục hồi du lịch”  


Hội thảo đã tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ của Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội chung của cả nước với các chương trình, kế hoạch, định hướng phục hồi, phát triển du lịch; kiến nghị những giải pháp, chính sách, nhất là các chính sách về bảo đảm phòng chống dịch để mở cửa an toàn; chính sách tài khóa, tiền tệ để phục hồi, phát triển du lịch; các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới.
 

Ông Nguyễn Đắc Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: “Tôi xin tiếp thu ý kiến của Quý vị đại biểu và chỉ đạo các cơ quan chức năng của Ủy ban Giáo dục của Quốc hội tổng hợp, hoàn thiện báo cáo kết quả Hội thảo và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ những chính sách, cơ chế và giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi và phát triển du lịch trong những năm sắp tới.....“

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực khác. Do đó, các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch cần xem xét hài hòa, tổng thể trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và cả nước. Đề nghị hội thảo cần thảo luận sâu, tìm ra các giải pháp thúc đẩy tính lan tỏa, liên kết vùng, phát triển kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế để phát triển du lịch gắn với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn: “Tôi đề nghị Ban tổ chức Hội thảo không chỉ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại Hội thảo hôm nay, mà cần tiếp thu rộng rãi ý kiến của nhân dân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để bao phủ hết các đối tượng tác động. Đồng thời, tôi cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước theo thẩm quyền tiếp thu ý kiến đại biểu tại Hội thảo, có các giải pháp cụ thể, thực thi, nhất quán từ Trung ương đến địa phương để tháo gỡ khó khăn, sớm phục hồi ngành kinh tế mũi nhọn này.”

Sau hội thảo, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các cơ quan xây dựng Báo cáo tổng thuật toàn bộ kết quả của Hội thảo, tổ chức biên soạn và in kỷ yếu chính thức, gửi tới các cơ quan hữu quan cũng như gửi đến các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, làm căn cứu nghiên cứu, chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường của Quốc hội vào đầu tháng tới.
 

quảng cáo