Tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”

Ngày 29/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường xử lý nghiêm minh, tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”.

Trước tình trạng mặt hàng xăng dầu có diễn biến phức tạp, một số cây xăng tại khu vực phía Nam có biểu hiện găm hàng không bán, gây dư luận không tốt, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường xử lý nghiêm minh, tước giấy phép vĩnh viễn cơ sở kinh doanh xăng dầu “găm hàng”.

Vì xăng dầu là ngành kinh doanh có điều kiện, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải thực hiện đúng các điều kiện quy định và thể hiện rõ trách nhiệm xã hội đối với Nhà nước, với thị trường, theo nguyên tắc “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”.

Sáng 29/8, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường 63 tỉnh, thành phố, đặc biệt là các Cục Quản lý thị trường khu vực miền Nam tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng này.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường ngay lập tức chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường giám sát 24/24, làm việc với các cây xăng cụ thể để không xảy ra tình trạng thiếu hàng và đóng cửa, nếu xảy ra tình trạng hết hàng, hay đóng cửa, đề nghị xử lý ngay lập tức.
 

Việt Bắc