Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ ngày 10-11/9/2023, Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước. Nhân dịp này, Lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Sau đây là một số nội dung chính.

Về Quan hệ Chính trị-Ngoại giao.

Hai Nhà Lãnh đạo nhấn mạnh cần tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị-ngoại giao và sẽ thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc thường xuyên ở tất cả các cấp nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, xây dựng và củng cố lòng tin chính trị.
Hai Nhà Lãnh đạo ủng hộ việc nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại hiện có và dự định thiết lập cơ chế Đối thoại thường niên giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Ngoại trưởng Hoa Kỳ.

Hai Nhà Lãnh đạo mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa các chính đảng và các cơ quan lập pháp hai nước, trong đó khuyến khích đối thoại, trao đổi và thảo luận về các ưu tiên và kinh nghiệm thực tiễn của mỗi bên.

Về Hợp tác kinh tế-Thương mại-Đầu tư.

Hai Nhà Lãnh đạo tái khẳng định hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư và tăng trưởng kinh tế bao trùm dựa trên đổi mới sáng tạo đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi và mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa, dịch vụ của mỗi nước, hỗ trợ chính sách thương mại, kinh tế và các biện pháp theo quy định để đạt được mục tiêu trên; cùng nhau giải quyết các vấn đề như rào cản tiếp cận thị trường thông qua Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư.

Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác về Hợp tác Số, Khoa học, Công nghệ, Đổi mới Sáng tạo; Giáo dục-Đào tạo; Tăng cường Hợp tác về Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Y tế; Khắc phục hậu quả chiến tranh. Đẩy mạnh các hoạt động Văn hóa-Giao lưu nhân dân-Thể thao-Du lịch; Nhất trí thiết lập cơ chế Đối thoại An ninh và Thực thi Pháp luật; Thúc đẩy và bảo vệ Quyền con người và Phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam