Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 ước đạt 95%

Ngành kế hoạch đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong công tác, thể hiện ở tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cải thiện đáng kể, đạt mục tiêu Chính phủ đề ra. Đây là 1 trong những kết quả nổi bật đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị.

Năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Bộ có số lượng đề án được giao nhiều nhất trong chương trình công tác của chính phủ, (chiếm trên 16%). Đến nay, Bộ đã hoàn thành 100% các đề án, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không nợ đọng. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công, Bộ đã ban hành 7 công điện, 13 văn bản đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương và địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2023. Nhờ vậy, mà kết thúc năm, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 95%, cao hơn 3,58% so với năm 2022. Ngoài ra, Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 02 Luật, 08 Nghị quyết của Quốc hội, 05 Nghị định, 13 Thông tư, 17 Nghị quyết của Chính phủ, 05 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục khẳng định, nâng cao vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, vai trò tiên phong trong xây dựng tầm nhìn phát triển của đất nước, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để bảo đảm thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược, triển khai nhiều cải cách, đột phá… 

Diệu Huyền -

Anh Đức