Tỷ lệ nợ công giảm mạnh xuống 55,2%

Chiều 23/5, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 3 Quốc hội khoá XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo Quyết toán ngân sách nhà nước 2020.

Tại báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, tỷ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020.

Theo báo cáo, nhờ kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước và cơ cấu lại nợ công, nên tỷ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020; kỳ hạn nợ được kéo dài, chi phí huy động giảm, giúp tạo dư địa để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, ứng phó kịp thời với dịch bệnh.   Bộ trưởng Bộ tài chính cho biết, Chính phủ đã quản lý, điều hành chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3,37% GDP (mục tiêu là không quá 3,9% GDP), giảm mạnh so với giai đoạn 2011-2015 là 5,4% GDP, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế cùng kỳ không đạt kế hoạch và tác động tiêu cực của dịch Covid-19 trong năm 2020.

Bộ trưởng Bộ tài chính cũng cho biết quyết toán thu nội địa đạt 1,293 triệu tỷ đồng (tăng hơn 2.900 tỷ đồng so với dự toán). Tại chiều ngược lại, quyết toán chi ngân sách nhà nước là hơn 1,709 triệu tỷ đồng bằng 96,4% (giảm 64.242,5 tỷ đồng) so với dự toán. Như vậy kết thúc năm 2020, quyết toán số bội chi ngân sách nhà nước là 216.405,6 tỷ đồng, bằng 3,44% GDP thực hiện, giảm hơn 18.394 tỷ đồng so với dự toán đầu năm và giảm hơn 151.894 tỷ đồng so với mức Quốc hội cho phép.   
 

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam