Tỷ lệ vốn nhà nước trong dự án PPP bao nhiêu là hợp lý?

Đề xuất của Chính phủ cho phép tăng tỷ lệ vốn tham gia của Nhà nước vào dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) từ không quá 50% lên không quá 70%. Đa số đại biểu Quốc hội tán thành về chủ trương này, cho rằng quy định sẽ tạo động lực hơn trong việc thu hút, huy động vốn đầu tư tư nhân, bảo đảm hiệu quả tài chính dự án. Tuy nhiên, tranh luận xoay quanh tỷ lệ bao nhiêu là hợp lý.

Đại biểu Phan Đức Hiếu cho rằng Chính phủ có thể tham chiếu nghị quyết thí điểm của TPHCM với tỷ lệ góp vốn nhà nước 70% trong dự án PPP là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, do bối cảnh, bài toán về hiệu quả kinh tế, về các nhà đầu tư trong các công trình, dự án cũng khác nhau, nên dù tham chiếu, cũng không nhất thiết áp dụng tỷ lệ vốn góp 70%.

Một số ý kiến đại biểu lại cho rằng cần phải cân đối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Giải trình vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết hiện những dự án đi qua các địa phương mà lưu lượng xe hiện nay thấp, nhu cầu vận tải không cao nên khả năng thu hồi vốn thấp, các nhà đầu tư không quan tâm. Do đó, cần thiết nâng tỷ lệ vốn Nhà nước với tỷ lệ bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Nếu tỷ lệ thấp thì không thu hút được nhà đầu tư, nhưng nếu nâng cao quá thì không còn ý nghĩa của dự án PPP.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết một số dự án có thể áp dụng tỷ lệ cao hơn song sẽ tuỳ từng dự án cụ thể, tùy khả năng cân đối vốn của Nhà nước để quyết định tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia. Đối với các vấn đề về nguyên tắc, tiêu chí, danh mục… sẽ được tiếp thu và sẽ hoàn thiện trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam