UBTVQH sẵn sàng họp thêm, không quản ngoài giờ với điều kiện nội dung trình đến nơi đến chốn

Tiếp tục nội dung Phiên họp thứ 10, sáng 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao, từ đầu nhiệm Kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, công tác xây dựng thể chế được Quốc hội, Chính phủ quan tâm và có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, công tác xây dựng pháp luật cần thực hiện nghiêm túc hơn nữa theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ trình Quốc hội những dự án đủ hồ sơ, điều kiện với những nội dung đã “chín”, đã rõ”.

Trong chương trình năm 2022, Chỉnh phủ đề nghị bổ sung 3 dự án luật, gồm: Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Trên cơ sở hồ sơ Chính phủ trình,  ngày 8/4/2022, Tổng Thư ký Quốc hội đã có văn bản gửi Chính phủ  đề  nghị báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội kết quả nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV và chỉ đạo các cơ quan có liên quan báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị trước khi trình xem xét, quyết định việc bổ sung vào chương trình. Một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với việc trình Quốc hội cho ý kiến về các dự án luật này tại Kỳ họp thứ 3 nếu đủ điều kiện.

Thiếu tướng LÊ TẤN TỚI - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu: “Tôi đề xuất, nếu như Chính phủ đáp ứng 2 yêu cầu đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội nên xem xét đưa vào Chương trình xây dựng luật pháp lệnh để trình Quốc hội cho ý kiến các luật này.”

Ông Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội: “Tôi cũng nhất trí với đề nghị của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, nếu đảm bảo thì trình Quốc hội cho ý kiến, chúng ta sẽ có một thời gian trong Phiên họp tháng 5 trước khi báo cáo ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.”

Giải trình thêm về vấn đề này, đại diện Bộ Công an cho biết, ngày 15/4/2022, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự án Luật lực lượng tham gia đảm bảo An ninh trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

Trung tướng LÊ QUỐC HÙNG - Thứ trưởng Bộ Công an: Ngày hôm nay, Ban cán sự Đảng Chính phủ đã có Báo cáo số 737 và 738 ngày 16/4/2022 để xin ý kiến Bộ Chính trị về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và việc tách Luật Giao thông đường bộ thành 2 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ.”

Ông LÊ THÀNH LONG - Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu: “Tôi cũng thống nhất như đề nghị các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Bộ Công an tiếp tục, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp. Trong trường hợp chúng ta có ý kiến kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì như đồng chí Chủ tịch Quốc hội cho phép, chúng ta có thể báo cáo vào Phiên họp tháng 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cận họp Quốc hội đối với các dự án kỹ cần xem xét và cho ý kiến.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù vẫn còn một Phiên họp tháng 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với thời gian rất eo hẹp, để chuẩn bị bước vào Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, tuy nhiên, việc xem xét có bổ sung các dự án luật hay không phụ thuộc vào sự chuẩn bị của Chính phủ trên  tinh thần phải trình những gì đã “chín”, đủ điều kiện và kỹ lưỡng. 

Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ phát biểu: “Chúng ta phải tiếp tục chuẩn bị cho kỹ lưỡng theo đúng các quy trình, “giục tốc bất đạt”. Tinh thần là khi đủ điều kiện thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cố gắng nỗ lực cao nhất để làm việc này, nhất là các ủy ban, các đồng chí phải vào cuộc sớm, cho kỹ lưỡng.”

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan cố gắng, nỗ lực, nghiêm túc hơn nữa, làm theo đúng chức trách nhiệm vụ của mình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẵn sàng tổ chức họp thêm 1 phiên nữa trong tháng, thậm chí nếu ngày thường không đủ, có thể họp cả thứ Bảy, Chủ nhật nhưng quan trọng, các dự án phải đủ hồ sơ, điều kiện, phải làm “đến nơi đến chốn”, có đánh giá tác động cho kỹ lưỡng.

Thực hiện : Khắc Phục Quang Sỹ Anh Tuấn

quảng cáo