Ukraine sa thải tư lệnh lực lượng quân y

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua đã tuyên bố cách chức tư lệnh lực lượng quân y của nước này.

Ông Zelensky cho biết quyết định trên được đưa ra nhằm thực hiện những cải cách ngành y tế trong chiến đấu. Ông cũng đã bổ nhiệm giám đốc một bệnh viện quân y tại Kiev làm người thay thế.

Tổng thống Ukraine cũng yêu cầu có những thay đổi nhanh chóng trong các hoạt động khác của quân đội Ukraine, bao gồm số hóa, luân chuyển binh lính cũng như cải tiến công nghệ./. 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam