UNESCO cập nhật ấn bản “Báo cáo tình trạng đại dương" năm 2022

UNESCO mới công bố ấn bản “Báo cáo Tình trạng Đại dương 2022” bao gồm các thông tin quan trọng về tình hình đại dương. Sự kiện trên nằm trong khuôn khổ “Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc lần 2” được tổ chức tại Lisbon, Bồ Đào Nha.

Theo “Báo cáo Tình trạng Đại dương 2022”, các vấn đề về sức khỏe đại dương như mức độ ô nhiễm và độ đa dạng của hệ sinh thái dưới nước đã được đề cập đến. Ấn bản đặc biệt này có vai trò hỗ trợ chính phủ các quốc gia đưa ra chính sách hiệu quả nhằm bảo tồn và tối ưu hóa nguồn tài nguyên biển, đồng thời, xây dựng các mô hình kinh tế biển bền vững.

Thực hiện : Kim Phượng