UNFPA hỗ trợ Việt Nam thực hiện chính sách phát triển thanh niên toàn diện

Ngày 29/4, tại Hà Nội, diễn ra Lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện và giám sát thực hiện luật, chính sách phát triển thanh niên toàn diện và thúc đẩy sự tham gia của thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh”.

Với tổng kinh phí 3,1 triệu đôla Mỹ, được triển khai trong 5 năm (2022 – 2026), dự án tập trung vào thực hiện Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và các chính sách, chương trình liên quan đến thanh niên; tăng cường giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên, các chính sách, chương trình phát triển thanh niên, bao gồm cả trong tình trạng ứng phó với thiên tai và dịch bệnh.

Bà PHẠM THỊ THANH TRÀ - Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Mục tiêu của dự án nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất để hỗ trợ thanh niên, trong đó tập trung vào một số trọng tâm cụ thể như sau: về kỹ năng sống, giáo dục giới tính cho thanh niên, xây dựng cơ chế thúc đẩy tham gia của thanh niên trong các chính sách và ứng phó với tình trạng khẩn cấp, khủng hoảng về thiên tai và dịch bệnh. Đó là những hoạt động hết sức thiết thực để đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng sống cho thanh niên, các hoạt động của dự án phù hợp với ưu tiên của quỹ dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam, đồng thời phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và thực trạng nhu cầu phát triển thanh niên của Việt Nam trong những năm tới”.

Bà Naomi Kitahara - Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá Việt Nam đang đi rất đúng hướng trong việc thúc đẩy sự phát triển của thanh niên cũng như sự tham gia của thanh niên khi vừa qua chính phủ đã thông qua Luật Thanh niên, một đạo luật hết sức tiến bộ ngay cả trong mặt bằng chung của khu vực, điều này cho thấy chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm và đầu tư mạnh mẽ vào thanh niên với tư cách là một nguồn lực chính. Tuy nhiên, Quỹ Dân số Liên hợp quốc cho rằng, vẫn còn những điều cần làm để tiếp tục thu hẹp khoảng cách và hỗ trợ thanh niên tốt hơn. 

Bà NAOMI KITAHARA - Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ Bộ Nội vụ trong việc theo dõi triển khai thực hiện Luật Thanh niên cũng như chiến lược phát triển thanh niên của Việt Nam và các chính sách liên quan khác. Chúng tôi sẽ hỗ trợ thông qua nâng cao năng lực của cán bộ nội vụ cũng như phương thức theo dõi kết quả của việc triển khai chính sách. Chúng tôi sẽ cùng Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai chương trình giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cũng như chương trình giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường cho thanh niên”

Thông qua dự án này, Quỹ Dân số Liên hợp quốc phối hợp với Bộ Nội vụ và các đối tác liên quan khác hướng đến trao quyền và hỗ trợ thanh niên, đặc biệt thanh niên dễ bị tổn thương, tham gia có ý nghĩa trong xây dựng và thực thi chính sách, từ đó đóng góp vào các nỗ lực của Việt Nam nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững năm 2030.

Vân Hương